Interim management betyder midlertidig ledelse, med henblik på at løse en akut eller planlagt opgave, oftest inden for en tidsbegrænset periode. 

Hvis din organisation mangler ekstra salgs- eller ledelsesressourcer i en periode, f.eks. i forbindelse med en medarbejder på orlov, langtidssygdom, omstruktureringer, projektimplementering eller lignende, kan interim management fra angelworks være løsningen.

Du kan betragte din ’angel’ som en deltids – eller fuldtidsansat, der varetager en konkret opgave eller funktion. I forhold til almindelig lønansættelse giver interim management stor fleksibilitet og en konkurrencemæssig fordel, da du ikke betaler for sygdom, ferier, pension osv.

Din interim manager vil både rådgive, anbefale samt sørge for at implementere løsningerne i din virksomhed.

angelworks arbejder “hands on” til at løse og implementere en given opgave og fortsætter dermed arbejdet hos dig, indtil det er fuldført.

Opgaven kan spænde mellem få timer til adskillige måneder.